#

Nieuws

Vacatures afdelingsbestuur & Kasco

10 Jun 2014

Op woensdag 2 juli vindt de komende Algemene Afdelingsvergadering van JD Limburg plaats. Bij deze AAV zal de verkiezing van het bestuur voor aankomend halfjaar centraal staan.

Ieder lid van de JD Limburg kan zich kandideren voor de functie(s) die hij/zij graag zou bekleden. Je kunt je in principe kandideren voor alle functies: voorzitter, algemeen secretaris, penningmeester en de commissariaten internationaal, organisatie, politiek en promotie. In het bestuur van een politieke jongerenorganisatie leer je in een hecht samenwerkingsverband de afdeling in goede banen leiden en heb je bovendien een fantastische tijd. 

Wil jij je graag kandideren voor één of meerdere bestuursposities, dan kan dat tot het moment dat het agendapunt op de AAV wordt behandeld. We verzoeken je je interesse met motivatie voor 2 juli bij het afdelingsbestuur kenbaar te maken. Dat kan via limburg@jongedemocraten.nl.

Lees verder

Open brief Politieke Jongerenorganisaties ten behoeve van coalitieonderhandelingen Maastricht

11 Apr 2014

Naar aanleiding van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en de formatie in Maastricht hebben de voorzitters van de vier grootste politieke jongerenorganisaties een open brief opgesteld waarin zij gezamenlijk aandacht vragen voor een aantal zaken die volgens hen van bijzonder belang zijn de aankomende periode.  

Lees verder

Persbericht - Jonge Democraten Limburg verbolgen over uitsluiting D66 Leudal bij jongerendebat.

13 Mrt 2014

Met verbazing hebben de Jonge Democraten Limburg kennis genomen van het feit dat D66 niet mag deelnemen aan het jongerendebat in de gemeente Leudal.

Lees verder

Luc Dabekaussen nieuwe voorzitter JD Limburg

20 Dec 2013


Luc Dabekaussen is woensdagavond gekozen als nieuwe voorzitter van de Jonge Democraten Limburg.

Lees verder

Vacature Kasco

07 Dec 2013

De JD Limburg is - naast gemotiveerde bestuursleden - ook op zoek naar leden die de functie van kascontrolecommissielid uit willen oefenen! Als kasco houd je toezicht op de werkzaamheden van de penningmeester en kun je hem van gevraagd en ongevraagd financieel advies voorzien. 

Interesse? Meld je bij voorkeur voor de AAV van 18 december aan bij het bestuur (bestuur.limburg@jongedemocraten.nl)!

Lees verder