#

Nieuws

Persbericht: 'Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) op bezoek bij Jonge Democraten Limburg tijdens INKOM 2014'

17 Aug 2014

Lees verder

Persbericht: Jonge Democraten Limburg steunen protest tegen tol op Duitse wegen

24 Jul 2014

De Jonge Democraten Limburg zijn blij met de protestactie van de FDP in samenwerking met de Junge Liberale tegen de Duitse tolplannen. Volgens de Jonge Democraten zijn de tolplannen een zinloze exercitie, slecht voor de Euregio Maas-Rijn en staan de plannen haaks op de Europese gedachte.

Lees verder

AAV 2 juli 2014

24 Jul 2014

Op 2 juli 2014 heeft er weer een Algemene Afdelingsvergadering plaatsgevonden bij de afdeling Limburg. Tijdens deze AAV heeft het vorige bestuur verantwoording afgelegd en is er een nieuw bestuur gekozen. Tevens zijn er leden van de Kascontrolecommissie gekozen en is er een Organisatorische motie over het aanpakken van de drugsproblematiek in Maastricht aangenomen.

Lees verder

Behoefte-enquête 2014

10 Jun 2014

Het academisch jaar loopt teneinde, zo ook deze bestuursperiode. Op de AAV van 2 juli a.s. wordt het nieuwe bestuur verkozen. Om hen een steuntje in de rug te bieden vragen wij je om onderstaande behoefte-enquête in te vullen. Op deze manier kun je kenbaar maken wat jij het leukst vindt en waar volgens jou meer aandacht aan besteedt kan worden.

Je kunt de enquête hier invullen!

We zullen de resultaten van de enquête op de AAV van 2 juli bekendmaken!

Lees verder

Vacatures afdelingsbestuur & Kasco

10 Jun 2014

Op woensdag 2 juli vindt de komende Algemene Afdelingsvergadering van JD Limburg plaats. Bij deze AAV zal de verkiezing van het bestuur voor aankomend halfjaar centraal staan.

Ieder lid van de JD Limburg kan zich kandideren voor de functie(s) die hij/zij graag zou bekleden. Je kunt je in principe kandideren voor alle functies: voorzitter, algemeen secretaris, penningmeester en de commissariaten internationaal, organisatie, politiek en promotie. In het bestuur van een politieke jongerenorganisatie leer je in een hecht samenwerkingsverband de afdeling in goede banen leiden en heb je bovendien een fantastische tijd. 

Wil jij je graag kandideren voor één of meerdere bestuursposities, dan kan dat tot het moment dat het agendapunt op de AAV wordt behandeld. We verzoeken je je interesse met motivatie voor 2 juli bij het afdelingsbestuur kenbaar te maken. Dat kan via limburg@jongedemocraten.nl.

Lees verder