Nieuws

Jonge Democraten: “Laat Limburg niet verstikt raken”

 

Het openbaar vervoer is voor Nederland wat de bloedsomloop voor het menselijk lichaam is: constant wordt er vervoerd, en in een 24-uurseconomie mag dit systeem, net zoals de menselijke bloedsomloop, niet tot stilstand komen. ‘s Nachts wordt de toevoer vanuit Eindhoven richting Limburg echter volledig dichtgeknepen, en de impact daarvan is met name in het weekend te merken, als tussen middernacht en half 1 de laatste treinen en bussen zijn vertrokken.

De Jonge Democraten Limburg pleiten dus voor een nachtelijk OV-netwerk in de weekenden. Zij vinden dat het uitgaanspubliek op een veilige, verantwoorde en betaalbare manier thuis moet kunnen komen, zonder al om middernacht te moeten vertrekken. Dit zal ook de horeca en andere uitgaansgelegenheden in de provincie een flinke impuls geven, omdat iedereen dan de vrijheid zal hebben zo lang uit te gaan als hij/zij zelf wil.

Hierom juichen de Jonge Democraten Limburg het initiatief van Arriva om nachtbussen in Maastricht en tussen Maastricht en de omliggende gemeenten in te zetten toe. Echter, deze dotteroperatie kan alleen succesvol zijn als de nachtbussen van Rotterdam naar Eindhoven worden doorgetrokken naar Maastricht. Op die manier kan in het weekend een nachtelijk OV-netwerk in Limburg gecreëerd worden waar de gehele provincie van kan profiteren.

De jongeren eisen dat de Provincie Limburg zich zal inzetten voor het uitbreiden van het door Arriva voorgestelde nachtnet en budget vrijmaakt voor het doortrekken van de nachtelijke buslijn Rotterdam-Dordrecht-Breda-Tilburg-Eindhoven tot aan Maastricht. Tussen Eindhoven en Maastricht moet deze bus dan in elke plaats met een stoptreinstation stoppen om de hele provincie te ontsluiten. Deze situatie moet zo blijven totdat nachtelijk railvervoer financieel haalbaar is. Op deze manier creëert de Provincie extra ademruimte en ondersteunt direct de horeca, de individuele bewegingsvrijheid en draagt zij bij aan de verkeersveiligheid.

Open brief heeft succes: UM gelast evenement af

De open brief die eerder vanochtend gepubliceerd werd, werd al snel opgepikt door verschillende regionale media. De brief sprak de Universiteit Maastricht aan op een evenement van Students for Justice in Palestine (SJP), met een duidelijk antizionistische invalshoek, op 4 mei in het gebouw van de Rechtenfaculteit. De Jonge Democraten menen dat zulke samenkomsten best georganiseerd mogen worden, maar dat dit zeer misplaatst is op Dodenherdenking en in een semi-overheidsgebouw. Tevens werd de getrokken lijn niet begrepen, daar aan politieke jongerenorganisaties geen podium wordt gegeven, maar aan de SJP - met een eveneens zwaar politieke inslag - wel.

De open brief heeft effect gehad. 1Limburg meldde rond de klok van vier vanmiddag dat de Universiteit de activiteit heeft geschrapt. Bekijk alle publicaties hier:

L1NWS / L1TV: Universiteit verbiedt omstreden Palestijnse bijeenkomst op 4 mei

1Limburg: Universiteit schrapt omstreden 'Palestijnse' bijeenkomst inclusief reactie van Gert van Doorn namens de Universiteit Maastricht.

De Limburger: Omstreden lezing op Maastrichtse universiteit afgeblazen

De Limburger: Palestina-lezing op 4 mei 'raakt elke Jood op de zere plek'

1Limburg: 'Palestijnse bijeenkomst universiteit mag niet doorgaan'

RTV Maastricht: Omstreden bijeenkomst UM afgelast

Wij juichen de beslissing van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht van harte toe. De vrijheden van meningsuiting en vergadering zijn een groot goed, maar een semipublieke instelling moet dergelijke bijeenkomsten niet faciliteren op het moment dat wij onze oorlogs- en Holocaustslachtoffers herdenken. We hopen dat de universiteit bij het faciliteren van politieke organisaties niet langer zal meten met twee maten, maar zal kijken naar de academische meerwaarde van de bijeenkomst, en als semioverheidsinstelling respect uit zal dragen voor maatschappelijke normen en waarden.

Open brief aan de Universiteit Maastricht inzake activiteit op 4 mei

Geacht College van Bestuur van de Universiteit Maastricht,

Op 4 mei aanstaande vindt er ‘s avonds, voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking, in het gebouw van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een bijeenkomst plaats van de lokale afdeling van de Students for Justice in Palestine, een niet door de Universiteit Maastricht als studentenorganisatie erkende vereniging die opkomt voor de rechten van Palestijnen. Als gastspreker is uitgenodigd een Israëlische dissident die zich verzet tegen het zionisme. Enkele leden van de Students for Justice in Palestine houden er zeer radicale standpunten op na voor wat betreft het forceren van een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

De vrijheden van vergadering en meningsuiting zijn verworvenheden die van groot belang zijn voor het functioneren van onze democratie, en dienen zo min mogelijk te worden ingeperkt. Een discussie over mensenrechtenschendingen door Israël of de bouw van nederzettingen is zeer waardevol voor het kritisch denken van de studenten. Echter, het houden van deze activiteit doet geen recht aan de algemene sfeer van deze dag. Oproepen tot het gebruik van geweld tegen Israëliërs in de bezette gebieden, zoals enkele leden in het verleden hebben gedaan, horen hier geen plaats te hebben.

4 mei is een speciale dag voor Nederland: wij herdenken dan de oorlogsslachtoffers, met name de Nederlanders die zijn gestorven tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Tussen 1942 en 1945 zijn ruim 100.000 Nederlandse Joden omgekomen, meer dan 70% van de gehele Joodse bevolking in Nederland. Dit is een zwarte pagina in de Europese geschiedenis, die we niet moeten vergeten, laat staan verloochenen. Daarom zijn wij om 8 uur in het hele land twee minuten stil. Des te schrijnender is het feit dat deze activiteit tot 8 uur doorgaat.

Geregeld hebben de Jonge Democraten de Universiteit verzocht om een bijeenkomst in één van de gebouwen te houden. Telkens werd dit door de Universiteit geweigerd, omdat wij een politieke organisatie zijn en de Universiteit neutraal wil zijn. Dat vinden wij een nobel en respectabel standpunt. Wij zijn daarom verbaasd dat de Universiteit de Students for Justice in Palestine wél een platform biedt voor een antizionistisch evenement, nota bene op de dag waarop wij de slachtoffers van de Holocaust herdenken. Hiermee brengt u niet alleen schade toe aan de waarden van vrijheid van vergadering en vrijheid van meningsuiting, maar raakt u, als semi-overheidsinstelling, elke Jood op de zere plek.

Daarom roepen wij u op om goed na te denken over uw faciliterende rol in de vrijheid van vergadering en waar u grenzen moet trekken. Een universiteit moet per definitie een instelling zijn waar kritisch wordt nagedacht en waar de discussie wordt gevoerd, maar waar tegelijkertijd respect naar de studenten en de samenleving centraal moet staan. Daarom vragen wij u om ofwel alle politieke geluiden met academische meerwaarde, ofwel geen politiek geluid te ondersteunen, maar vooral om te reflecteren op de waarde van de Nationale Dodenherdenking.

Met vriendelijke groet,

Jonge Democraten Limburg

Persbericht: D66-jongeren vervangen plaatsnaamborden door borden met ‘gemeente Parkstad’

Zondagavond hebben de Jonge Democraten Limburg, de jongerenorganisatie van D66 in

Limburg, in verschillende gemeenten in Parkstad ‘nieuwe’ plaatsnaamborden opgehangen

met ‘gemeente Parkstad’ erop. De Jonge Democraten demonstreren zo tegen de CDA-

raadsleden in Landgraaf die dreigen maandag tegen de fusie te gaan stemmen. De Jonge

Democraten Limburg zijn namelijk voorstander van de fusie tussen Heerlen en Landgraaf,

maar vinden ook dat de gemeenten Kerkrade en Brunssum hierin betrokken moeten

worden. Een gemeente Parkstad kan beter zijn taken uitvoeren en heeft meer

democratische legitimiteit dan vier losse gemeentes die achter de schermen ambtenaren

uitwisselen.

Het Rijk heeft de laatste jaren veel taken doorgeschoven naar de gemeenten. Een grote

gemeente Parkstad kan deze taken veel beter uitvoeren en meer voor de burgers

betekenen. Taken zoals jongeren- en ouderenzorg liggen nu in de handen van de

gemeenten. Veel gemeenten hebben moeite om deze taken op een goede manier uit te

voeren. Een grotere gemeente heeft meer financiële en operationele capaciteit om de

taken wél goed uit te voeren. Daarmee maak je de gemeente Parkstad niet alleen

daadkrachtiger, maar ook toekomstbestendig.

De Jonge Democraten verwachten van de raadsleden in beide gemeenten dat ze handelen in

het belang van de burger. De draai van het CDA, dat een van de drijfveren van het

herindelingsproces was, vinden zij onacceptabel. “Het CDA zou hypocriet zijn als ze tegen de

fusie die ze zelf hebben aangejaagd zouden stemmen. In plaats van op het laatste moment

180 graden draaien moet het CDA zich beseffen dat ze de burgers moeten dienen, en dat

kan het beste door middel van een slagkrachtige gemeente Parkstad”, aldus voorzitter

Dennis van Driel. Ondanks dat de fusie nu van de baan lijkt, roepen de D66-jongeren de

raadsleden op maandag toch voor te stemmen en om het belang van de burgers van beide

gemeenten voorop te stellen.

Reisverslag excursie Düsseldorf

Reisverslag van de excursie naar Düsseldorf

Op zaterdag 27 juni organiseerden de JD Limburg en de JD Brabant samen een excursie naar Düsseldorf. Voor mij persoonlijk een nostalgisch moment om terug te kijken op een heel geslaagd bestuursjaar, waarvan deze excursie feitelijk het einde was. Internationaal gezien staat JD Limburg op de kaart, zoals ook dit uitstapje maar weer eens aantoonde.

Nadat uw verslaggever om 6 uur was opgestaan (mijn fiets was kapot en er reden vanuit Kanne nog geen bussen, dus ik moest eerst drie kwartier lopen naar de eerstvolgende bushalte) en er paniek was ontstaan vanwege de werkzaamheden die de NS die dag gepland had (ondanks dat dat donderdag nog niet in de reisplanner verwerkt was), arriveerden de Limburgers toch om 9 uur in Eindhoven, vanwaar we de Fernbus naar Düsseldorf namen.

Eerst stond een ontmoeting met de Duitse jonge liberalen, de Junge Liberale (JuLis), uit Düsseldorf op het programma. Nadat de net afgetreden Commissaris Internationaal, Dennis van Driel, een presentatie had gegeven over de JD, inclusief referentie aan het befaamde monarchiedebat binnen de vereniging, en de JuLis hetzelfde hadden gedaan, genoten we tezamen van een pizzamaaltijd. Tijdens de lunch was er uiteraard ook genoeg tijd om met de JuLis te discussiëren over onder andere grensoverschrijdend openbaar vervoer, het homohuwelijk en andere politieke zaken waarop wij samen kunnen werken met onze Duitse collega’s.

Vervolgens hadden we een afspraak met de Nederlandse consul-generaal in Düsseldorf, Ton Lansink. Hij vertelde over wat een consulaat zoal doet en tegen welke problemen bedrijven aanlopen in Duitsland. Ook legde hij uit hoe Duitsland problemen heeft om zaken met Nederland te regelen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Waar vroeger de Commissaris des Konings aanspreekpunt was, is dat nu een groep van burgemeesters.

In onze vrije tijd genoot de groep van het Düsseldorfse Altbier, en na een stevig diner in een Brauhaus maakten we ons op voor de terugreis. Uw verslaggever was om kwart over één ’s nachts weer thuis. Een lang dagje dus, maar evenzeer geslaagd. Ook was dit uiteraard een mooie manier om de banden met de Brabo’s weer eens aan te halen, en ik heb begrepen dat onze nieuwe voorzitter en de nieuwe Brabantse voorzitter al hebben gesproken over een BraLimbo Cantus deel 2, dus wordt vervolgd…

Geschreven door Dennis van Driel
Commissaris Internationaal tot 24 juni 2015

Het retourbezoek van JUNOS Opper-Oostenrijk aan de JD Limburg

De twinning is afgerond – het retourbezoek van JUNOS Opper-Oostenrijk aan de JD Limburg

 Nadat de JD Limburg in november te gast was in Linz, de hoofdstad van de meest noordelijke Oostenrijkse deelstaat, was het nu de beurt aan JUNOS om ons op te komen zoeken in Maastricht. Voor hen was een gevarieerd programma in elkaar gezet, met onder andere lokale cultuur en geschiedenis en politieke en campagnegerelateerde zaken, maar vooral met een hoop goede gesprekken.

Op vrijdag 5 juni kwamen de Oostenrijkers aan in Maastricht, waar ze door onze voorzitter opgewacht werden en welkom werden geheten. Na een bezoek aan het Gouvernement en een ontvangst door Theo Bovens, de gouverneur van Limburg, en D66’ers werd besloten te genieten van het mooie weer in het stadspark. De JUNOS sliepen bij JD’ers thuis in Maastricht, en nadat de bagage was gedropt bij onze leden genoten we van een maaltijd op de Tapijnkazerne. ’s Avonds was niemand minder dan de peetvader van de JD Limburg, de heer Jan-Willem Bertens bij ons te gast, die verscheidene thema’s aansneed op zijn typische eigen manier. Pas na een gewelddadige beëindiging van de voordracht door onze voorzitter konden we ons allemaal weer naar de bar van De Joie verplaatsen.

Zaterdagochtend werd goed uitgerust het programma weer voortgezet door een bezoek aan de Amerikaanse begraafplaats in Margraten en ’s middags werd Valkenburg en omgeving bezocht. Daar kregen we een rondleiding door de grotten, wat toch indrukwekkend blijft voor iedereen. Na een snelle maaltijd begonnen we met de activiteit die voor de Oostenrijkers als zeer interessant werd gezien: een masterclass campagnevoeren met Robert Zuidbroek, werkzaam op het Landelijk Bureau van D66 en verantwoordelijk voor de campagne. Ook de aanwezige JD’ers staken er wat van op, want eigenlijk niemand van ons had ooit nagedacht over hoe je een campagne goed aanpakt. Ditzelfde gold voor de JUNOS, wier moederpartij NEOS nog maar aan twee verkiezingen heeft deelgenomen. Visitekaartjes werden uitgewisseld, dus we hopen dat onze vrienden er nog van zullen profiteren in de toekomst.

Op zondag deden we het lekker rustig aan, zodat iedereen de kans had zaterdagavond goed los te gaan en het Maastrichtse nachtleven in de Sway te verkennen. Lichtelijk getraumatiseerd werd zondag weer aan het programma begonnen na een stevige lunch. Rick Wezeman, onze voorzitter, gaf een boeiende stadsrondleiding, met onder andere een bezoek aan Romeinse ruïnes, de stadsmuur en het Vrijthof. In de middag hielden onze vrienden een shop-till-you-drop-queeste in de binnenstad en kwamen met genoeg buit weer terug om aan het avondeten te beginnen. ’s Avonds was Bert Jongen, de fractievoorzitter van D66 in de Maastrichtse gemeenteraad op bezoek om een korte uiteenzetting te geven over het drugsbeleid in de stad. Ook gaf hij antwoord op de kritische vragen uit de zaal en zodoende staken de JUNOS-leden wat op over de ‘legale’ wiet in Nederland en de softdrugsvisie van D66.

Op maandag was het tijd om in de vroege ochtend weer afscheid te nemen. We hebben er een schitterend weekend van gemaakt met zijn allen. Namens het bestuur heel veel dank aan alle leden die zo gastvrij zijn geweest een JUNOS-lid in huis te nemen en hebben deelgenomen aan het programma en zo mede het weekend tot een groot succes hebben gemaakt. Nu is het weer tijd geworden om vooruit te kijken naar ons bezoek aan Düsseldorf op 27 juni, het laatste (internationale) evenement van dit halfjaar en het laatste dat ik organiseer als Commissaris Internationaal van de JD Limburg.

 Dennis van Driel
Commissaris Internationaal der JD Limburg

Nieuws

Open brief heeft succes: UM gelast evenement af

De open brief die eerder vanochtend gepubliceerd werd, werd al snel opgepikt door verschillende regionale media. De brief sprak de Universiteit Maastricht aan op een evenement van Students for Just...

Lees meer...

vrijdag 22 september 17:00
BBBB - BlufBorrel Bestuur Brongers - Landelijk
donderdag 28 september 20:00
In gesprek met de JD werkgroep Onderwijs - Limburg
vrijdag 29 september 19:00
BBBBB Overijssel - BuitenBubbelBorrel met Bestuur Brongers - Landelijk
vrijdag 06 oktober 19:00
Kaderweekend - Landelijk
vrijdag 13 oktober 16:30
Kennismakingsborrel - Landelijk
vrijdag 03 november 19:00
BBBB - BlufBorrel Bestuur Brongers - Landelijk
vrijdag 10 november 18:00
Introweekend - Landelijk
zaterdag 25 november 10:00
Day of the Middle East - Landelijk

» Bekijk volledige kalender

Vul hieronder je emailadres in om een link te krijgen waarmee je je aan kunt melden voor de nieuwsbrieven van de Jonge Democraten en waarmee je je abonnementen kunt wijzigen.

» Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Twitter

Jonge Democraten Online

FacebookTwitter

© 2017 Jonge Democraten