#

Open brief aan de Universiteit Maastricht inzake activiteit op 4 mei

02 Mei 2017

Geacht College van Bestuur van de Universiteit Maastricht,

Op 4 mei aanstaande vindt er ‘s avonds, voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking, in het gebouw van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een bijeenkomst plaats van de lokale afdeling van de Students for Justice in Palestine, een niet door de Universiteit Maastricht als studentenorganisatie erkende vereniging die opkomt voor de rechten van Palestijnen. Als gastspreker is uitgenodigd een Israëlische dissident die zich verzet tegen het zionisme. Enkele leden van de Students for Justice in Palestine houden er zeer radicale standpunten op na voor wat betreft het forceren van een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

De vrijheden van vergadering en meningsuiting zijn verworvenheden die van groot belang zijn voor het functioneren van onze democratie, en dienen zo min mogelijk te worden ingeperkt. Een discussie over mensenrechtenschendingen door Israël of de bouw van nederzettingen is zeer waardevol voor het kritisch denken van de studenten. Echter, het houden van deze activiteit doet geen recht aan de algemene sfeer van deze dag. Oproepen tot het gebruik van geweld tegen Israëliërs in de bezette gebieden, zoals enkele leden in het verleden hebben gedaan, horen hier geen plaats te hebben.

4 mei is een speciale dag voor Nederland: wij herdenken dan de oorlogsslachtoffers, met name de Nederlanders die zijn gestorven tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Tussen 1942 en 1945 zijn ruim 100.000 Nederlandse Joden omgekomen, meer dan 70% van de gehele Joodse bevolking in Nederland. Dit is een zwarte pagina in de Europese geschiedenis, die we niet moeten vergeten, laat staan verloochenen. Daarom zijn wij om 8 uur in het hele land twee minuten stil. Des te schrijnender is het feit dat deze activiteit tot 8 uur doorgaat.

Geregeld hebben de Jonge Democraten de Universiteit verzocht om een bijeenkomst in één van de gebouwen te houden. Telkens werd dit door de Universiteit geweigerd, omdat wij een politieke organisatie zijn en de Universiteit neutraal wil zijn. Dat vinden wij een nobel en respectabel standpunt. Wij zijn daarom verbaasd dat de Universiteit de Students for Justice in Palestine wél een platform biedt voor een antizionistisch evenement, nota bene op de dag waarop wij de slachtoffers van de Holocaust herdenken. Hiermee brengt u niet alleen schade toe aan de waarden van vrijheid van vergadering en vrijheid van meningsuiting, maar raakt u, als semi-overheidsinstelling, elke Jood op de zere plek.

Daarom roepen wij u op om goed na te denken over uw faciliterende rol in de vrijheid van vergadering en waar u grenzen moet trekken. Een universiteit moet per definitie een instelling zijn waar kritisch wordt nagedacht en waar de discussie wordt gevoerd, maar waar tegelijkertijd respect naar de studenten en de samenleving centraal moet staan. Daarom vragen wij u om ofwel alle politieke geluiden met academische meerwaarde, ofwel geen politiek geluid te ondersteunen, maar vooral om te reflecteren op de waarde van de Nationale Dodenherdenking.

Met vriendelijke groet,

Jonge Democraten Limburg

Categorie: Nieuws