#

Onderwijskwaliteit in het geding: Jonge Democraten Limburg roepen LVO op tot afzien van ‘shock-scenario’

20 Apr 2018

De jongerenafdeling van D66 in Limburg reageert ontsteld op de overplaatsing van 125 docenten. De stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) heeft besloten dat een groot deel van de docenten, die nu actief zijn in Maastricht, volgend schooljaar op een school buiten de stad wordt ingezet. De Jonge Democraten vinden dat dit shock-scenario niet getuigt van goed bestuur en pleiten daarom voor een meerjarenplan om het Limburgse onderwijs voorzienend, maar niet overbezet te houden.

 

Voorzitter Jacob Pilon uit zijn zorgen: “Het lijkt erop dat de directie gedreven is door economische motieven en leraren met name zien als één-op-één vervangbare poppetjes die men heen en weer kan schuiven. Daarbij gaat het volledig voorbij aan de waarde van vertrouwensbanden en socialisering binnen de schoolinstellingen.” Uiteraard is vergrijzing - dat hieraan ten grondslag ligt - niks nieuws in Zuid-Limburg. Echter is dit juist een reden om als overkoepelende organisatie een beleid op te zetten waarin geleidelijk gekort wordt op uitgaven, in plaats van het probleem vooruit te schuiven en op een bepaald punt massaal leraren te moeten overplaatsen. “Blijkbaar heeft het het LVO jarenlang ontbroken aan een langetermijnvisie,” voegt de voorzitter toe.

 

Hij duidt op verschillende problemen die dit beleid kunnen veroorzaken. Allereerst haalt dit beleid alle continuïteit op de scholen onderuit, essentieel voor de individuele leerprocessen en de vertrouwde omgeving op de school. “Het vroeg signaleren en snel aanpakken van latente problemen kan zomaar problematisch worden,” merkt Pilon op. Ten tweede stelt hij bezorgd vast dat vooral de jongere docenten Maastricht moeten verlaten door het lifo-beleid (last in, first out), terwijl jonge docenten juist voor de frisse impuls zorgen waar Maastricht behoefte aan heeft. Een goede mix van oudere en jongere docenten zorgt tevens voor een beter maatschappelijk beeld van leerlingen, meent Pilon.

 

De Jonge Democraten Limburg zijn niet de enigen die vraagtekens hebben gezet bij het beleid van het LVO. Leerlingen van het Porta Mosana hebben op donderdag actie gevoerd tegen het vertrek van hun leraren en op sociale media zijn het ook de ouders die hun ongenoegen ventileren. Wellicht dat druk vanuit de politiek het LVO op andere gedachten kan brengen.

Categorie: Nieuws