#

Actief worden

Actief worden

Voor de Limburgse Jonge Democraten die graag, buiten het bezoeken van de wekelijkse activiteiten, wat meer voor de afdeling willen betekenen is er bij JD Limburg de mogelijkheid om actief te worden in de KasCo of het afdelingsbestuur. 

Bestuur
Als afdelingsbestuurder organiseer je mede iedere week een politiek getinte activiteit. Bovendien heeft iedere functie zijn eigen specifieke taken. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende funties: Voorzitter, Algemeen Secretaris, Penningmeester, Commissaris Politiek, Commissaris Organisatie, Commissaris Promotie, Commissaris Internationaal en Algemeen Bestuurslid. Momenteel zijn een aantal van deze bestuursfuncties vrij.

Kasco
Als kasco houd je toezicht op de werkzaamheden van de penningmeester en kun je hem van gevraagd en ongevraagd financieel advies voorzien.

Mocht jij je geroepen voelen om bestuurslid of kasco te worden, dan ontvangen we graag van jou een korte motivatie voor de functie die jij ambieert. Deze kun je sturen naar limburg@jongedemocraten.nl